Release details

2019-05-10 20:21 CEST
  • Print
  • Share Share
dk en

Indberetning af transaktioner med aktier i Brødrene Hartmann A/S

Med henvisning til bestemmelserne i artikel 19 i forordning (EU) nr. 596/2014 offentliggør Hartmann hermed oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes handel med aktier i Brødrene Hartmann A/S.

Se venligst vedlagte meddelelse.
  
For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Flemming Steen
Koncernfinansdirektør

Telefon: (+45) 45 97 00 57

HUG#2244180