Release details

2019-07-11 07:30 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

SpareBank 1 SMN : Positivt resultatvarsel

SpareBank 1 Gruppen AS har meddelt sine eiere at foreløpig resultatet for andre kvartal 2019 er betydelig bedre enn forventet, blant annet som følge av en engangseffekt i selskapet SpareBank 1 Forsikring AS. 

Samlet resultat for kontrollerende interessers andel i SpareBank 1 Gruppen AS utgjør 954 millioner kroner for andre kvartal.

SpareBank 1 SMNs andel av dette resultatet utgjør 186 millioner kroner og vil bli resultatført i andre kvartal 2019.

Ytterligere detaljer vil bli formidlet og kommentert i forbindelse med fremleggelse av konsernets halvårsresultat 8. august.


Trondheim, 11. juli 2019

Kontaktpersoner: 
Finansdirektør Kjell Fordal tlf + 47 905 41 672

Kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad tlf + 47 941 78 322

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2246937