Company details

Melker Schörling AB

  • Print
  • Share Share
se en
MSAB är ett aktivt och långsiktigt ägarbolag. MSAB är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm, Large Cap. Innehaven består av bolag med tydlig strategi och inriktning och fortsatt stark utvecklingspotential. De större bolagen tillhör idag de världsledande inom sina respektive områden. MSABs innehav består av åtta börsnoterade bolag: Hexagon, AAK, ASSA ABLOY, Securitas, Niscayah, Hexpol, Loomis och Bong Ljungdahl. MSABs största innehav är Hexagon där bolaget äger 29,6% av kapitalet och 49,8% av rösterna. Genom ett långsiktigt och aktivt ägande ska MSAB bidra med en fortsatt god utveckling av innehaven och skapa värde för MSABs aktieägare. MSAB avser att göra nya investeringar i såväl noterade som onoterade bolag.