Company details

Klövern AB (publ)

  • Print
  • Share Share
se en

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med kommersiella lokaler som inriktning. Fastigheternas värde uppgick till 22,3 mdkr och hyresvärdet till 2,4 mdkr per den 30 september 2012. Klövernaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.