Company details

SpareBank 1 SMN

  • Print
  • Share Share
no en

SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern. Vi er markedsleder i person- og bedriftsmarkedet, og er lokalisert på 71 steder i regionens kommuner. Vårt mål er å være den anbefalte banken for kunder i Midt-Norge, og som lokal og selvstendig sparebank føler vi et spesielt ansvar for å stimulere til vekst og trivsel i regionen. Vi bygger vår virksomhet på nærhet til kundene, god tilgjengelighet, full produktbredde og helhetlig økonomisk rådgivning.

Hovedkontoret er i Trondheim. Konsernet har ca. 800 ansatte og omfatter også datterselskapene SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS, EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS, Allegro Finans ASA og Midt-Norge Regnskap AS.

SpareBank 1 SMN er en av seks eiere av SpareBank 1 Gruppen AS.