Company details

Evli Bank Plc

  • Print
  • Share Share

Evli Bank Abp
Evli är en äkta privat bank som har placering som specialområde. Vi hjälper privatpersoner och samfund att öka sin förmögenhet. Evli tillhandahåller kapitalförvaltningstjänster, tjänster relaterade till kapitalmarknaderna, såsom förmedling av aktier och andra placeringsprodukter, market making och placeringsanalys samt Corporate Finance-tjänster. Dessutom tillhandahåller vi banktjänster som stöder kundernas placeringsverksamhet. Evlis kunder utgörs å ena sidan av dagens och framtidens förmögna privatpersoner, deras familjer och företag med kopplingar till dem samt å andra sidan av institutionella kunder, såsom försäkringsbolag, pensionsstiftelser, organisationer, kommuner och företag. Evli har över 200 anställda. Evlis förvaltade kundmedel uppgår till 8,5 miljarder euro (netto 9/2015). www.evli.com